Skip to menu

나무를 이용한 컨테이너하우스 제작

 

 

 

PROJECT. 양주 백석 볼링센터 Folly 설치

 

 

업무용 컨테이너 2x7 1ea / 3x5 1ea

마감 - 바닥 : 테코타일  /  벽,천정 : 수성페인트 

 

20170111_230148.png

 

 

 

20170111_230218.png

 

 

 

 

 

20170111_230230.png

 

 

 

 

20170111_230245.png

 

 

DESIGNED BY TOMA.

 

Up